XEDEA / OBJETO

Gure elkartearen xedea kultura eta pertsonen harremanak sustatzea da, Yesa-Esa herriaren eguneroko bizitzari loturik daudenak eta bere luarraldeari.
El objeto de nuestra asociación es el fomento de la cultura y las relaciones interpesonales, en relación a la vida cotidiana del pueblo de Yesa-Esa y a su comarca.miércoles, 4 de julio de 2012

ACTIVIDADES DE VERANO 2012 UDAKO EKINTZAK

A partir del día 10 de julio y hasta el 16 de agosto, en grupos de edades de infantil hasta 12 años y de 12 en adelante. Los martes, miércoles y jueves de cada semana (menos los día festivos 25 de julio y 15 de agosto); en horario de 10:30 a 13:30, quedaremos en el aula TIC (bajo del Ayto.) a las 10:30 horas todos los días y desde ahí iniciaremos las actividades a las 11:00 horas. La recogida de los más pequeños será a las 13:30 horas en el aula TIC.
Uztailaren 10 eta abuztuaren 16-a bitartean bi taldetan, haur eta 12 bitartekoak eta 12-tik aurrerakoetan egingo da ekintza. Asteartea, asteazkena eta ostegunetan izango da, 10:30etatik 13:30etara eta jai egunak ezik. Dena IKT gelatik abiatuko da (Udalaren behekaldetik) 10:30etan egunero eta bertatik ekintzak 11:00etan hasiko dira. Txikiak hartzeko 13:30etan izango da IKT gelan.

Nota: Los menores de edad necesitarán una autorización de sus padres para participar en la actividad de verano y, de la misma manera, los padres y madres se apuntarán para participar como voluntarios y ayudar en la realización de las actividades.
Oharra: Adin txikikoak gurasoen baimena beharko dute, eta gurasoek parte hartu beharko dute ekintzen antolaketan inplikatuz.ACTIVIDADES / EKINTZAK

VIAJAR SIN GPS: LA BIBLIOTECA A LA PISCINA
En esta actividad se trasladan libros, guiás de viajes, etc., a la piscina y, este año como novedad, se ha instalado un panel informativo y folletos turísticos de Navarra para las personas y turistas que esten de vacaciones o de paso por Yesa.

CAMPAMENTO EN EL PUEBLO
Este año hemos querido recoger todas las actividades de verano en esta oferta. Se trata de un campamento de verano de 16 días de duración, durante tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) y tres horas diarias. Los monitores serán jóvenes y adultos que se encargarán del desarrollo de las actividades y la vigilancia en las mismas.

La inscripción es de 18 € (1 €/día + 2€ material) para todo el campamento y 3'50 € para días alternos (2'50 €/día + 1 € material).
___________
Nota: Las actividades en la piscina tienen un incremento que corresponde a la entrada de 3 € para los que no sean socios de la misma.

Observación: Es imprenscidible la participación en el desarrollo de las actividades por parte de las familias que apunten a sus hijos e hijas. La inscripción incluye la cuota anual para un adulto de la familia y para cada uno de los hijos/hijas que se apunte (cuota gratuita para los menores). Para la participación de los menores se debe firmar una autorización por los adultos.

ACTIVIDADES / EKINTZAK
GPS GABE BIDAIATU: LIBURUTEGIA IGERILEKURA
Ekintza honetan liburuak, bidaietako gidak, etab., igerilekura eramaten dira, eta aurtengoan berrikuntza gisa, Nafarroako turismo gidak eta informazio hormirudi bat jarri da, Esatik igarotzen den turistentzat edo oporretan dagoenarentzat.

UDALEKUA HERRIAN
Aurten gure ekintza guztiak batera bildu nahi izan ditugu eskeintza honetan, 16 egunetako iraupena duen Udaleku bat da, astean hiru egunez (asteartea, asteazkena eta osteguna) eta hiru orduz eguneko. Begiraleak gazte eta helduak izango dira, ekintzen garapenaz eta zaintzaz arduratuko direnak.

Izen-ematea 18 €-takoa da (1 €/eguna + 2€ materiala) udaleku osorako eta 3'50 € egun solteak (2'50 €/eguna + 1 € materiala).
___________
Oharra: Igerilekuko ekintzek sarrerari dagokion 3 €-tako gehigarri bat dute kideak ez direnentzat.

Oharra: Seme-alabak izen-ematean familiek ekintzen garapenean parte hartu behar dute ezinbestean. Izena ematean familiko heldu baten urteko kuota barne dago eta izena emango duten seme-alaba bakoitzarena (adin txikikoentzat doan da). Gazteak parte har dezaten helduek baimena sinatu behar dute.

HORARIO DIARIO
10:30 Encuentro de los participantes en el aula TIC, en el bajo del Ayuntamiento (antigüa escuela).
11:00 Comienzo de la primera actividad.
12:00 Almuerzo y tiempo libre.
12:30 Segunda actividad.
13:30 Fin de la actividad en el punto de encuentro, en el aula TIC.

Julio
Actividad
10 (m)
Presentación / Nuevas tecnologías
11 (mx)
Natación / Manualidades / Nuevas Tec.
12 (j)
Manualidades / Nuevas tecnologías
17 (m)
Multideporte / Excursión
18 (mx)
Natación / Manualidades / Nuevas Tec.
19 (j)
Hablamos en inglés
24 (m)
Multideporte / Excursión
25 (mx)
FESTIVO / No hay actividad
26 (j)
Hablamos en inglés
31 (m)
Los mayores cuentan / Nuevas tecnologías
Agosto

1 (mx)
Natación / Manualidades / Nuevas Tec.
2 (j)
Hablamos en inglés
7 (m)
Multideporte / Excursión
8 (mx)
Natación / Manualidades / Nuevas Tec.
9 (j)
Hablamos en inglés
14 (m)
Ajedrez
15 (mx)
FESTIVO / No hay actividad
16 (j)
Cuentacuentos / Taller para preparar el almuerzo con fruta

EGUNEKO ORDUTEGIA

10:30 Partaideen bilkura IKT gelan, Udalaren bekaldean (eskola zaharrean).
11:00 Lehendabiziko jardueraren hasiera.
12:00 Hamaiketakoa eta denbora librea.
12:30 Bigarren jarduera.
13:30 Jardunaldiaren amaiera bilkura gunean, IKT gelan.

Uztaila
Ekintza
10 (a)
Aurkezpena / Teknologi berriak
11 (az)
Igeriketa / Eskulanak / Teknologi berriak
12 (o)
Eskulanak/ Teknologi berriak
17 (a)
Kirolanitza / Txangoa
18 (az)
Igeriketa / Eskulanak / Teknologi berriak
19 (o)
Ingeleraz hitz egin dezagun
24 (a)
Kirolanitza / Txangoa
25 (az)
JAIEGUNA / Ez dago ekintzarik
26 (o)
Ingeleraz hitz egin dezagun
31 (a)
Adinekoak ere / Teknologi berriak
Abuztua

1 (az)
Igeriketa / Eskulanak / Teknologi berriak
2 (o)
Ingeleraz hitz egin dezagun
7 (a)
Kirolanitza / Txangoa
8 (az)
Igeriketa / Eskulanak / Teknologi berriak
9 (o)
Ingeleraz hitz egin dezagun
14 (a)
Xakea
15 (az)
JAIEGUNA / Ez dago ekintzarik
16 (o)
Ipuinkontaketa / Hamaiketakoa frutarekin prestatzeko tailerra.